Innowacja pedagogiczna "Little Europeans"

 

 Od II półrocza roku szkolnego 2015/2016 prowadzimy zajęcia z języka angielskiego w ramach innowacji pedagogicznej pod nazwą "Little Europeans". 

Innowacja powstała w związku z chęcią przygotowania uczniów do efektywnego funkcjonowania w obecnych realiach. Dzięki wstąpieniu przez Polskę do Unii Europejskiej staliśmy się jeszcze bardziej obywatelami Europy. Mieszkańcy państw członkowskich Unii Europejskiej dość swobodnie mogą podróżować po Europie, co za tym idzie coraz częściej spotykamy się z koniecznością komunikowania się w języku angielskim, nie tylko za granicą ale także na polskich ulicach. 

    Głównym założeniem niniejszej innowacji jest  podniesienie  kompetencji językowych uczniów klas piątych, co umożliwi im skuteczną komunikację w języku angielskim. Uczniowie będą lepiej przygotowani do zetknięcia się z językiem angielskim w autentycznych sytuacjach życia codziennego.  Będą sukcesywnie utrwalali poznane już zagadnienia, rozwiną  swoje umiejętności, poszerzą zakres wiedzy.  Nabędą niezbędną do efektywnego komunikowania się w języku obcym pewność siebie, wiary we własne możliwości oraz umiejętność współpracy w grupie. 

    Uczniowie rozwiną także postawę tolerancji wobec innych kultur poprzez realizowanie wspólnych projektów z zagranicznymi partnerami. Dostrzegą ważność integracji europejskiej. Poznają elementy kultury Wielkiej Brytanii, a porównanie ich do tradycji polskich pozwoli uczniom na ukształtowanie świadomości własnego dziedzictwa kulturowego. 

W ramach zajęć uczniowie wykonali piękne prace plastyczne o : krajach składowych Wielkiej Brytanii, rodzinie królewskiej oraz tradycyjnym brytyjskim jedzeniu.